Όροι Χρήσης / Πολιτική απορρήτου

Όροι Χρήσης / Πολιτική απορρήτου

Νομικό σημείωμα
Ο παρών ιστότοπος (website) είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του διαδικτύου (εφεξής «Κατάστημα») της εταιρείας με την επωνυμία «Βασίλειος Παπαβασιλείου κ Σια ΕΕ», με Α.Φ.Μ. 091182633, Αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 6858500300, καταστήματα Αθηνών, Δαβάκη 73, Καλλιθέα και Θησέως 163, Καλλιθέα, ΤΚ 17675 (εφεξής «Εταιρεία»). Στο παρόν περιλαμβάνονται κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό οι όροι χρήσης του Kαταστήματος. Περαιτέρω, κάθε σύμβαση που συνάπτεται μέσω του Καταστήματος διέπεται από τους όρους που αναφέρονται στο παρόν καθώς και όσους, κατά περίπτωση συμφωνηθούν μεταξύ των μερών. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι αποκλείονται ρητώς. Με την επιφύλαξη της αρχής της τήρησης καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών καθώς και, εν γένει, των διατάξεων που διέπουν τις δικαιοπραξίες, ιδίως αυτών που συνάπτονται από απόσταση (όπου εφαρμόζονται), κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του Καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του Καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό μας τόπο ή να χρησιμοποιήσετε υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες μόνο εάν αποδεχτείτε τους παρακάτω όρους.:

Με το παρακάτω κείμενο η crossjewel.gr θέλει να καταστήσει σαφείς τους όρους που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο της εταιρίας μας προς όλους εσάς, όσο και τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις για την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση σας στη διαδικασία επιλογής και απόκτησης προϊόντων από το κατάστημά μας.
Για απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα μας δε χρειάζεται καμία προσωπική πληροφορία. Στη περίπτωση όμως που θα προβείτε σε αγορά προϊόντος πρέπει να μας δώσετε τα εξής στοιχεία :

Το e-mail σας, όνομα χρήστη, κωδικό χρήστη, πλήρη διεύθυνση, ένα σταθερό τηλέφωνο ή κινητό, αριθμό fax (προαιρετικά) και επάγγελμα (για τιμολόγιο).
Ο αριθμός και η ημερομηνία της πιστωτικής κάρτας είναι απαραίτητος στη περίπτωση που θέλετε η συναλλαγή να γίνει μέσω αυτής.
Η crossjewel.gr δηλώνει ότι τα στοιχεία που ζητούνται από τους χρήστες δε παραχωρούνται για κανένα λόγω σε κανέναν άλλο εκτός εταιρίας, τα διατηρεί και τα χρησιμοποιεί μόνο για λόγους ενημέρωσης των πελατών της, στατιστικούς ή οικονομικούς λόγους και πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Οι πελάτες έχουν τα αυθαίρετο δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν τα στοιχεία τους να τσεκάρουν την ορθότητά τους καθώς και να διαγράψουν το προσωπικό τους αρχείο. Στη περίπτωση ψευδών στοιχείων του πελάτη η crossjewel.gr μπορεί να προβεί σε διαγραφή του πελάτη και διακοπή της συνεργασίας του με την ιστοσελίδα.

Προσωπικά δεδομένα

Η crossjewel.gr δηλώνει ρητώς πως δε θα προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και δεν πρόκειται ποτέ και με κανένα τρόπο να αποκαλύψει, να δημοσιοποιήσει, να πωλήσει, να εκμισθώσει ή να ανταλλάξει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
Τα προσωπικά σας στοιχεία μπορούν να διαγραφούν οριστικά κατόπιν σχετικής αίτησής σας και δε παραχωρούνται με κανένα τρόπο σε οποιονδήποτε.

Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο

(οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) νόμος περί προστασίας καταναλωτών (Ν2251/1994) για πωλήσεις από απόσταση και ο Ελληνικός νόμος ( Ν2472/1997) για την προστασία του ατόμου και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (απόφαση προέδρου επιτροπής προστασίας προσωπικών δεδομένων) τα ΠΔ 207/1998, 79/2000 το άρθρο 8 του Ν 2819/2000 και του Ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46 ΕΚ.

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος δικτυακού τόπου που περιέχει ανήκουν στη crossjewel.gr ή σε τρίτους που νομίμως αφορούν. Έτσι κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στον δικτυακό τόπο συμφωνείτε πως αποδέχεστε τους παραπάνω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Για κάθε προσωπικό υλικό που υποβάλλετε στην crossjewel.gr είστε σύμφωνοι ότι το υλικό αυτό δε περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

Υπαναχώρηση και επιστροφές

Στη περίπτωση που θελήσετε να επιστρέψετε κάποιο προϊόν που αγοράσατε από την ιστοσελίδα μας αυτό μπορεί να γίνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής και εφ’ όσον το προϊόν βρίσκεται στην ίδια άριστη κατάσταση στην οποία το παραλάβατε χωρίς να έχει παραβιαστεί η συσκευασία τους μαζί με όλα τα έγγραφα συνοδείας, την απόδειξη λιανικής πώλησης καθώς και τη συσκευασία του.
Η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την παραλαβή της επιστροφής. Μετά την παρέλευση των 10 ημερών υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απαίτηση καθίστανται οι αντιπροσωπείες Ελλάδος για τις μάρκες που αντιπροσωπεύουν με την εγγύηση που καλύπτει το προϊόν τους.

Αποστολή προϊόντων

Η crossjewel.gr αναλαμβάνει την αποστολή προϊόντων σε όλη την Ελλάδα δωρεάν χωρίς καμία επιβάρυνσή για αγορές άνω των 80€ εντός 48 ωρών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό για λόγους ανωτέρας βίας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να μας κάνετε γνωστό αν επιθυμείτε την αποστολή με τα καινούργια δεδομένα.

Διαθεσιμότητα

Κάποια από τα προϊόντα μπορεί να είναι άμεσα διαθέσιμα, κάποια μπορεί να αναμένονται σε καθορισμένες ημερομηνίες και για κάποια αναμένουμε ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία παραλαβής τους.
Εσείς μπορείτε να στείλετε την παραγγελία σας ακόμα και για τα μη άμεσα διαθέσιμα προϊόντα μας και εμείς σε εύλογο διάστημα θα σας ενημερώσουμε για το πιθανό χρόνο παραλαβής και παράδοσης σε εσάς.
Στη περίπτωση που κρίνετε ότι το χρονικό διάστημα δε σας ικανοποιεί μπορείτε να ζητήσετε την ανάκληση της παραγγελίας για το συγκεκριμένο προϊόν.

Ευθύνη της crossjewel.gr

Όλα τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές μας συσκευασμένα και η crossjewel.gr δε φέρει καμία ευθύνη για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων.
Στη περίπτωση που αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν η crossjewel.gr αναλαμβάνει την ευθύνη της επισκευής με δικά της έξοδα αποστολής.
Σε περίπτωση οργανωμένης επίθεσης hackers με σκοπό τη κλοπή προσωπικών στοιχείων των χρηστών η crossjewel.gr δε φέρει καμία ευθύνη. Οι χρήστες διασφαλίζονται γιατί στο σύστημα δεν αποθηκεύονται οι κώδικες CVV των καρτών. Εξάλλου οι χρήστες διασφαλίζονται γιατί στο σύστημα δεν αποθηκεύονται ο κωδικός CVV των καρτών ούτε κανένα άλλο στοιχείο από τις πιστωτικές σας κάρτες (αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης κλπ.)

Διαφήμιση

Η crossjewel.gr με αποστολή διαφημιστικών και ενημερωτικών μηνυμάτων στη ηλεκτρονική σας διεύθυνση ενημερώνει για τα νέα προϊόντα τους πελάτες της.
Η εταιρεία μας δε θα χρησιμοποιεί καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία της και ο χρήστης μπορεί να διακόψει τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων.

Αποζημίωση

Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι στην περίπτωση που ασκηθεί κατά του δικτυακού τόπου της crossjewel.gr οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιαδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη αναλαμβάνει ο χρήστης την υποχρέωση αφ’ ενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφ’ ετέρου να αποζημιώσει το δικτυακό μας τόπο στη περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Μοιράσου το